News

Uppdatering av kallelse till årsstämma i Fleming Properties AB

Den 1 mars 2022 offentliggjorde Fleming Properties AB ("Bolaget") kallelse till årsstämma i Bolaget. Det har inkommit en justering av förslaget under punkt 11 på dagordningen "Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer". Justeringen innebär att det föreslås att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem samt att Henrik Schmidt utses till ny styrelseledamot. Den uppdaterade kallelsen framgår nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]


John Malmström, vd, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected]

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.

Latest NEWS