Previous general meetings

Annual General Meeting 10 April 2024

Kallelse till årsstämma*

Fullmakt/Proxyform

Kommuniké från bolagsstämma

* (only available in Swedish)

Annual General Meeting 29 March 2023

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma*

Fullmaktsformulär

Annual General Meeting 29 March 2022

Kommuniké från årsstämma 

Uppdatering av kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma*

Årsredovisning*

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning*

Styrelsens yttrande*

* (only available in Swedish)

Annual General Meeting 30 March 2021

Kommuniké från årsstämma (only available in Swedish)

Kallelse till årsstämma (only available in Swedish)

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning (only available in Swedish)

Fullmaktsformulär/Proxy Form (only available in Swedish)

Styrelsens yttrande (only available in Swedish)

Årsredovisning (only available in Swedish)

Föreslagen bolagsordning för Fleming Properties (only available in Swedish)

Annual General Meeting 28 April 2020

Kommuniké från årsstämma (only available in Swedish)

Notice of Annual General Meeting (only available in Swedish)

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning (only available in Swedish)

Extraordinary General Meeting 24 oktober 2019

Announcement from Extraordinary General Meeting (only available in Swedish)

Notice of Extraordinary General Meeting (only available in Swedish)

Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.

Latest NEWS