News

Kommuniké från Extra bolagsstämma den 24 oktober 2019 i Fleming Properties AB

Vid extra bolagsstämma den 24 oktober 2019 i Fleming Properties AB fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att välja en styrelse bestående av Hanna Ekdahl, Patrick von Hacht, Erica Magnergård och Thomas Lindström. Hanna Ekdahl ska vara styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 1 500 EUR per månad varav 500 EUR ska utgå till styrelsens ordförande och 333 EUR ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

24 oktober 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR-kontakt
Fleming Properties AB
+ 46 8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.com 

Robin Englén, VD
Fleming Properties AB
+ 46 8 402 53 84
robin.englen@paretosec.com

För mer information om Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.com 

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

2020-03-26

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 28 april 2020
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

2019-10-10

Spotlight has today, 10 October 2019, approved Fleming Properties AB (publ) ("Fleming Properties" or "the Company") for listing on Spotlight Stock Market. First day of trading is planned to commence on 14 October 2019, under the ticker symbol "FLMNG".

1
2
Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.