News

Fleming Properties AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Perioden 3 juni - 31 december 2019*

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 568 TEUR
 • Driftnettot uppgick till 1 363 TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 87,0 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 900 TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 2 091 TEUR  
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 185 TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-12-31 till 130 000 TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 60,0 %
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 9,9 EUR

*Bolaget var vilande fram till dess att fastigheterna förvärvades den 9 oktober 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

+46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Robin Englén, verkställande direktör, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

robin.englen@paretosec.com

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 89 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2020.

För mer information gällande Fleming Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com 

2021-03-23

Kallelsen till årsstämma i Fleming Properties AB (publ) som offentliggjordes den 25 februari 2021 rättas på så sätt att sista dag för anmälan om deltagande på stämman ska göras senast den 24 mars 2021, och inte den 23 mars 2021 som tidigare angavs. Den justerade kallelsen framgår nedan.

2020-08-26

Andra kvartalet april - juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 812 TEUR
 • Driftnettot uppgick till 1 532 TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 84,5 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 113 TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 537 TEUR  
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 526 TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-06-30 till 130 000 TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 5,0 ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 60,0 %
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 9,5 EUR
2020-03-26

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 28 april 2020
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

1
2
Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.