News

Fleming Properties AB Delårsrapport Q3 2021

Tredje kvartalet juli - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 791 (1 781) TEUR
 • Driftnettot uppgick till 1 515 (1 557) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 84,56 (87,42) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 071 (1 133) TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 2 885 (1 133) TEUR  
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -225 (388) TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2021-09-30 till 132 000 (130 000) TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,82 (5,06) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 59,09 (60,00) %
 • NRV per aktie uppgick till 10,35 (9,74) EUR

Perioden januari - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 5 384 (5 368) TEUR
 • Driftnettot uppgick till 4 512 (4 611) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 83,80 (85,90) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 147 (3 353) TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 5 276 (2 666) TEUR  
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 493 (8 073) TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2021-09-30 till 132 000 (130 000) TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,79 (5,03) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 59,09 (60,00) %
 • NRV per aktie uppgick till 10,35 (9,74) EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected] 

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2021. För mer information gällande Fleming Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com

2022-03-01

Aktieägarna i Fleming Properties AB org. nr. 559207-9544 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

1
2
3
4
Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.