News

Fleming Properties AB Delårsrapport Q3 2021

Tredje kvartalet juli - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 791 (1 781) TEUR
 • Driftnettot uppgick till 1 515 (1 557) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 84,56 (87,42) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 071 (1 133) TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 2 885 (1 133) TEUR  
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -225 (388) TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2021-09-30 till 132 000 (130 000) TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,82 (5,06) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 59,09 (60,00) %
 • NRV per aktie uppgick till 10,35 (9,74) EUR

Perioden januari - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 5 384 (5 368) TEUR
 • Driftnettot uppgick till 4 512 (4 611) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 83,80 (85,90) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 147 (3 353) TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 5 276 (2 666) TEUR  
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 493 (8 073) TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2021-09-30 till 132 000 (130 000) TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,79 (5,03) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 59,09 (60,00) %
 • NRV per aktie uppgick till 10,35 (9,74) EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected] 

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2021. För mer information gällande Fleming Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com

2021-03-23

Kallelsen till årsstämma i Fleming Properties AB (publ) som offentliggjordes den 25 februari 2021 rättas på så sätt att sista dag för anmälan om deltagande på stämman ska göras senast den 24 mars 2021, och inte den 23 mars 2021 som tidigare angavs. Den justerade kallelsen framgår nedan.

1
2
3
Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.