News

Fleming Properties AB Delårsrapport Q3 2020

Tredje kvartalet juli - september 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 781 TEUR
 • Driftnettot uppgick till 1 557 TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 87,4 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 133 TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 1 133 TEUR  
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 388 TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-09-30 till 130 000 TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 5,1 ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 60,0 %
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 9,7 EUR

Perioden januari - juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 5 368 TEUR
 • Driftnettot uppgick till 4 611 TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 85,9 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 353 TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 2 666 TEUR  
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 073 TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-09-30 till 130 000 TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 5,0 ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 60,0 %
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 9,7 EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

+46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Oskar Wigsén, Business manager, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

robin.englen@paretosec.com

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 89 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 november 2020.

För mer information gällande Fleming Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com 

2020-08-26

Andra kvartalet april - juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 812 TEUR
 • Driftnettot uppgick till 1 532 TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 84,5 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 113 TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 537 TEUR  
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 526 TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-06-30 till 130 000 TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 5,0 ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 60,0 %
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 9,5 EUR
2020-05-27

Perioden 1 januari - 31 mars 2020

2020-03-26

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 28 april 2020
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

1
2
Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.