News

Fleming Properties AB - Delårsrapport Q2 2022

Halvåret januari - juni 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 3 373 (3 592) TEUR
 • Driftnettot uppgick till 2 694 (2 997) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 79,88 (83,43) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 817 (2 076) TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 3 172 (2 392) TEUR
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 200 (1 286) TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2022-06-30 till 136 000 (134 000) TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,34 (4,36) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 57,35 (58,21) %
 • NRV per aktie uppgick till 10,72 (9,89) EUR

Kvartalet april - juni 2022

 • Koncerns intäkter uppgick till 1 687 (1 798) TEUR
 • Driftnettot uppgick till 1 334 (1 527) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 79,10 (84,91) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 892 (1 033) TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 2 268 (1 600) TEUR
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 291 (-88) TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2022-06-30 till 136 000 (134 000) TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,28 (4,34) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 57,35 (58,21) %
 • NRV per aktie uppgick till 10,72 (9,89) EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected] 

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022. För mer information gällande Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com 

Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.

Latest NEWS