News

Fleming Properties AB - Delårsrapport Q1 2023

Perioden januari - mars 2023

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 824 (1 686) TEUR
  • Driftnettot uppgick till 1 401 (1 360) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 76,80 (80,65) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 975 (925) TEUR
  • Periodens resultat uppgick till 639 (903) TEUR
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 690 (909) TEUR
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2023-03-31 till 129 000 (134 000) TEUR
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,56 (4,41) ggr
  • Belåningsgraden uppgick till 60,67 (58,21) %
  • Nettobelåningsgraden uppgick till 54,82 (51,13) %
  • NRV per aktie uppgick till 9,68 (10,28) EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected]

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023. För mer information gällande Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com 

Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.

Latest NEWS