News

Fleming Properties AB - Delårsrapport Q1 2022

Kvartalet januari - mars 2022

  • Koncerns intäkter uppgick till 1 686 TEUR (1 794 TEUR)
  • Driftnettot uppgick till 1 360 TEUR (1 470 TEUR), vilket resulterade i en överskottsgrad på 80,65 % (81,94 %)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 925 TEUR (1 043 TEUR)
  • Periodens resultat uppgick till 903 TEUR (792 TEUR)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 909 TEUR (1 375 TEUR)
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2022-03-31 till 134 000 TEUR (131 000 TEUR)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,41 ggr (4,38 ggr)
  • Belåningsgraden uppgick till 58,21 % (59,54 %)
  • NRV per aktie uppgick till 10,28 EUR (9,54 EUR)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected]

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2022. För mer information gällande Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com

Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.

Latest NEWS