News

Fleming Properties AB - Bokslutskommuniké 2022

Perioden januari - december 2022
- Koncernens intäkter uppgick till 6 932 (6 989) TEUR
- Driftnettot uppgick till 5 487 (5 805) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 79,15 (83,06) %
- Förvaltningsresultatet uppgick till 3 742 (4 048) TEUR
- Periodens resultat uppgick till -2 805 (7 739) TEUR
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 562 (4 093) TEUR
- Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2022-12-31 till 129 000 (134 000) TEUR
- Räntetäckningsgraden uppgick till 4,40 (4,67) ggr
- Belåningsgraden uppgick till 60,47 (58,21) %
- NRV per aktie uppgick till 9,55 (10,83) EUR

Kvartalet oktober - december 2022
- Koncerns intäkter uppgick till 1 814 (1 606) TEUR
- Driftnettot uppgick till 1 378 (1 293) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 75,98 (80,51) %
- Förvaltningsresultatet uppgick till 985 (901) TEUR
- Periodens resultat uppgick till -6 679 (2 463) TEUR
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 252 (1 601) TEUR
- Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2022-12-31 till 129 000 (134 000) TEUR
- Räntetäckningsgraden uppgick till 4,52 (4,25) ggr
- Belåningsgraden uppgick till 60,47 (58,21) %
- NRV per aktie uppgick till 9,55 (10,83) EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected] 

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023. För mer information gällande Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com 

Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.

Latest NEWS