News

Fleming Properties AB Bokslutskommuniké 2021

Fjärde kvartalet oktober - december 2021

 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 1 606 TEUR (1 764 TEUR)
 • Driftnettot uppgick till 1 293 TEUR (1 460 TEUR), vilket resulterade i en överskottsgrad på 80,51 % (82,77 %)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 901 TEUR (979 TEUR)
 • Periodens resultat uppgick till 2 463 TEUR (972 TEUR)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 601 TEUR (938 TEUR)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2021-12-31 till 134 000 TEUR (131 000 TEUR)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,25 ggr (4,03 ggr)-Belåningsgraden uppgick till 58,21 % (59,54 %)
 • NRV per aktie uppgick till 10,83 EUR (10,02 EUR)

Perioden januari - december 2021

 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 6 989 TEUR (7 132 TEUR)
 • Driftnettot uppgick till 5 805 TEUR (6 071 TEUR), vilket resulterade i en överskottsgrad på 83,06 % (85,12 %)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 048 TEUR (4 332 TEUR)
 • Periodens resultat uppgick till 7 739 TEUR (3 638 TEUR)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 093 TEUR (9 011 TEUR)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2021-12-31 till 134 000 TEUR (131 000 TEUR)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,67 ggr (4,45 ggr)
 • Belåningsgraden uppgick till 58,21 % (59,54 %)
 • NRV per aktie uppgick till 10,83 EUR (10,02EUR)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

John Malmström, Verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected]

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022. För mer information gällande Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com

Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.

Latest NEWS