News

Fleming Properties AB Bokslutskommuniké 2020

Fjärde kvartalet oktober - december 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 764 TEUR (1 568 TEUR)
 • Driftnettot uppgick till 1 460 TEUR (1 363 TEUR), vilket resulterade i en överskottsgrad på 82,77 % (86,92 %)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 979 TEUR (900 TEUR)
 • Periodens resultat uppgick till 972 TEUR (2 091 TEUR)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 938 TEUR (-1 562 TEUR)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-12-31 till 131 000 TEUR (130 000 TEUR)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,03 ggr (4,62 ggr)
 • Belåningsgraden uppgick till 59,54 % (59,66 %)
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 10,02 EUR (9,94 EUR)

Perioden januari - december 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 7 132 TEUR (1 568 TEUR)
 • Driftnettot uppgick till 6 071 TEUR (1 363 TEUR), vilket resulterade i en överskottsgrad på 85,12 % (86,92 %)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 332 TEUR (900 TEUR)
 • Periodens resultat uppgick till 3 638 TEUR (2 091 TEUR)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 011 TEUR (-1 562 TEUR)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-12-31 till 131 000 TEUR (130 000 TEUR)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,45 ggr (4,62 ggr)
 • Belåningsgraden uppgick till 59,54 % (59,66 %)
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 10,02 EUR (9,94 EUR)

(Fastigheterna förvärvades 9 oktober 2019 varpå jämförelsetalen för 2019 helår och Q4 2019 är identiska.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

+46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

John Malmström, Verkställande direktör, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected]

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrnings-bar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 92,4 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021.

För mer information gällande Fleming Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com

2022-03-01

Aktieägarna i Fleming Properties AB org. nr. 559207-9544 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

1
2
3
4
Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.