News

Flaggning i Fleming Properties AB (publ)

Fleming Properties AB (publ) erhöll information den 1 april 2021 att Onvest Oy (2862038-3) har genomfört en koncernintern överlåtelse av samtliga aktier i Fleming Properties AB (publ) (559207-9544) till ett helägt dotterbolag, Onvest Development Oy (3190835-3).

Onvest Development Oy (3190835-3) har därigenom förvärvat 900 000 aktier i Fleming Properties AB (559207-9544), motsvarande ca 15,13 procent av totalt antal aktier och röster. Före transaktionen uppgick Onvest Development Oys (3190835-3) innehav till noll procent av totalt antal aktier och röster i Fleming Properties AB (publ) (559207-9544). Onvest Oy (2862038-3) andel av totalt antal aktier och röster i Fleming Properties AB (559207-9544) uppgår till noll procent efter transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@paretosec.com 

John Malmström, Verkställande direktör, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

john.malmstrom@paretosec.com 

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 89 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

2021-03-23

Kallelsen till årsstämma i Fleming Properties AB (publ) som offentliggjordes den 25 februari 2021 rättas på så sätt att sista dag för anmälan om deltagande på stämman ska göras senast den 24 mars 2021, och inte den 23 mars 2021 som tidigare angavs. Den justerade kallelsen framgår nedan.

2020-08-26

Andra kvartalet april - juni 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 812 TEUR
  • Driftnettot uppgick till 1 532 TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 84,5 %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 113 TEUR
  • Periodens resultat uppgick till 537 TEUR  
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 526 TEUR
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-06-30 till 130 000 TEUR
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 5,0 ggr
  • Belåningsgraden uppgick till 60,0 %
  • EPRA NAV per aktie uppgick till 9,5 EUR
2020-05-27

Perioden 1 januari - 31 mars 2020

1
2
Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.