News

Flaggning i Fleming Properties AB

Fleming Properties AB ("Fleming) org. nr 559207-9544 erhöll den 27 mars 2022 information om att Green Yield Sweden Holding AB ("Green Yield") org nr. 559335-0639 den 25 mars 2022 förvärvat 416 244 aktier i Fleming, vilket innebär att Green Yield passerat flaggningsgränsen om 20 %.

Transaktionerna innebär att Green Yield därigenom äger 1 316 244 aktier i Fleming, motsvarande 22,12 procent av totalt antal aktier och röster. Före transaktionen uppgick Green Yield innehav till 15,13 procent av totalt antal aktier och röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

John Malmström, vd, Fleming Properties AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected] 

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.

Latest NEWS