News

Hanna Ekdahl avgår som styrelseledamot och styrelseordförande för Fleming Properties AB

Från och med första oktober frånträder Hanna Ekdahl, styrelseledamot och ordförande för styrelsen i Fleming Properties AB ("Bolaget"), sina uppdrag i Bolaget på grund av andra åtaganden. Hanna Ekdahl tillträdde som styrelseledamot och styrelseordförande i november 2019 och Bolaget tackar för hennes insatser.

Thomas Lindström, styrelseledamot i Bolaget, har valts som tillförordnad styrelseordförande fram till Bolagets nästa ordinarie årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

John Malmström, vd, Fleming Properties AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected] 

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

2022-03-01

Aktieägarna i Fleming Properties AB org. nr. 559207-9544 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

1
2
3
Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.