News

Hanna Ekdahl avgår som styrelseledamot och styrelseordförande för Fleming Properties AB

Från och med första oktober frånträder Hanna Ekdahl, styrelseledamot och ordförande för styrelsen i Fleming Properties AB ("Bolaget"), sina uppdrag i Bolaget på grund av andra åtaganden. Hanna Ekdahl tillträdde som styrelseledamot och styrelseordförande i november 2019 och Bolaget tackar för hennes insatser.

Thomas Lindström, styrelseledamot i Bolaget, har valts som tillförordnad styrelseordförande fram till Bolagets nästa ordinarie årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

John Malmström, vd, Fleming Properties AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected] 

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

2021-03-23

Kallelsen till årsstämma i Fleming Properties AB (publ) som offentliggjordes den 25 februari 2021 rättas på så sätt att sista dag för anmälan om deltagande på stämman ska göras senast den 24 mars 2021, och inte den 23 mars 2021 som tidigare angavs. Den justerade kallelsen framgår nedan.

1
2
3
Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.