News

Flaggning i Fleming Properties AB

Fleming Properties AB erhöll information den 20 mars 2022 att Onvest Development Oy (3190835-3) den 19 mars 2022 avyttrat samtliga aktier i Fleming Properties AB (559207-9544) till Green Yield Sweden Holding AB (559335-0639), vilket innebär att Green Yield Sweden Holding AB passerat flaggningsgränsen om 15 %.             

Green Yield Sweden Holding AB har därigenom förvärvat 900 000 aktier i Fleming Properties AB, motsvarande ca 15,13 procent av totalt antal aktier och röster. Före transaktionen uppgick Green Yield Sweden Holding AB innehav till noll procent av totalt antal aktier och röster i Fleming Properties AB. Onvest Development Oy andel av totalt antal aktier och röster i Fleming Properties AB uppgår till noll procent efter transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

 

John Malmström, vd, Fleming Properties AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected]

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019

2022-03-01

Aktieägarna i Fleming Properties AB org. nr. 559207-9544 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

1
2
3
4
Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.