News

Brand i angränsande fastighet

En brand utbröt i angränsande fastighet under förmiddagen den 20 december. Släckningsarbetet pågick över natten och branden är i nuläget under kontroll. Branden och släckningsarbetet har medfört vatten- och rökskador på delar av Fleming Properties fastighet, Vallilan Toimisto. Ingen person har kommit till skada. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad och undersökning av skadornas omfattning pågår. Vi ber om att få återkomma med mer detaljer i senare skeende.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

John Malmström, vd, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected] 

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

2021-03-23

Kallelsen till årsstämma i Fleming Properties AB (publ) som offentliggjordes den 25 februari 2021 rättas på så sätt att sista dag för anmälan om deltagande på stämman ska göras senast den 24 mars 2021, och inte den 23 mars 2021 som tidigare angavs. Den justerade kallelsen framgår nedan.

1
2
3
Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.